DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Tallián család (Q 186) • 67814

DL-DF 67814
Keltezés 1447-02-24
Keltezés helye Buda Pilis m
Kiadó PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 186 / 150
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Tallián család (Q 186)
Q 186 / 151
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Tallián család (Q 186)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Nyelv Latin
Irattípus ítéletlevél - visszaiktató
Névmutató zalai konvent; Szentbalázsi Szele Balázs fel Ilona felperes; néhai Bódogasszonyfalvi Boldizsár l Ilona felperes; Szentmihályi István (néhai Balázs f) alperes; Szentmihályi Miklós (néhai Balázs f) alperes; Szentmihályi Balázs özv Sára alperes; Damonyai László mester királyi ember; Ollári Mór királyi ember; Ollári Mór (királyi) notarius; Zenthmihal Szentmihály Zala m; Zerdahel Szerdahely Zala m; Molnary Molnári Zala m
Tárgymutató birtok elfoglalása - dekretum - fej- és jószágvesztés - fejváltság
Regeszta Pálóci László országbiró a zalai konventnek. Az itéletlevél szerint amely a Zenthbalas-i Zele Balázs felesége: Ilona, más néven: Ilonch asszonynak (néhai Bodogazzonfalwa-i Boldizsár leányának) Zenthmihal-i Balázs fiai: István és Miklós és özvegy édasanyjuk: Sára asszony ellen a Zala megyei Zenthmihal, Zerdahel és Molnary részbirtokok elfoglalása cimén emelt panaszt, ill. az ebben az ügyben az új decretum generale super... nouis possessionum occupationibus lefolytatott vizsgálatot ismerteti, az országbíró az alpereseket fej- és jószágvesztésben marasztalja el, Sára asszonyt pedig feje váltságában. A konvent a király speciálisan e célra kiküldött emberével, Damonya-i László mesterrel, vagy Ollar-i Mór királyi notariussal Zenthmihal, Zerdahel és Molnary possessiokon az őt megillető részbe iktassa vissza Ilonch asszonyt. - Zárópecsét töredéke.

Tartalomgazda