DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150) • 39628

DL-DF 39628
Keltezés 1305-11-18
Kiadó SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 150 / AS 1
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150)
Fennmaradási forma Átírás 1436
Regeszta A szepesi káptalan előtt ”de Odorino” Brum János fiai János és Valterius, valamint Eberhardus fiai Richardus, István, Vyhardus és Miklós, miután ” super quadam particula terre inter metas terre ville Odorini et inter aquam Leucha vocatam adiacente, a quodam Stephano aurifabro empta” hosszasan perlekedtek, békebírák: ”Vrbani comitis - - et Hedwryci iudicis de Suburbio” közbenjárására 10 ezüstmárka bírság terhe alatt kiegyeznek oly módon, hogy Eberhardus fiai ”unam mediam reflexionem aut stadium”, János fiainak adnak, ”prout in litteris Nicolai comitis iudicis domini regis et Benedicti iudicis nobilium de Scepes etiam continetur ”. Határ: prima meta incipit in prato ab aqua transeundo ab occidente ad meridiem et ab illa directe ad aliam metam terream ascendendo, que similiter iacet in medio terre unius reflexionis et deinde progreditur ad tertiam metam terream sitam in vertice collis circa metas villae Odoryn et ita mete supradicte terre terminantur. Átírva a szepesi káptalan 1435 okt. 12-én kelt oklevelében. (L. ezt a 160. sz. a.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy Antal): LK 8 (1930) 199

Tartalomgazda