DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Károlyi család nemzetségi levéltára, Harruckern család (Q 408) • 107384

DL-DF 107384
Keltezés 1446-09-09
Kiadó BUDAI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 408 / I 1
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Károlyi család nemzetségi levéltára, Harruckern család (Q 408)
Fennmaradási forma Másolat 1701-1800
Nyelv Latin
Irattípus iktató
Névmutató budaszentlőrinci szerzetesek (pál); Bői Demeter magán; Besenyői Mihály fel Margit magán; Apci Berceli János alnádor; Ludasi Zsigmond magán; Nánai Kompolt János özv Margit magán; Nánai Kompolt Vencel (János f) magán; Nánai kompolt Miklós (János f) magán; Mátyás király; Sárvári László budai kanonok; Sárvári László budai káptalani küldött; Mátyusi Kasnai György királyi ember (kúriai); Ecseg Heves m
Tárgymutató határjárás - tiltakozás
Regeszta A budai káptalan ünnepélyesen tanúsítja, hogy Mátyás király (?) ítéletlevele alapján Sárvári László budai kanonok és Matthyuis-i Kasnay György a királyi kúriából kiküldött ember határjárást tartva beiktatták Ecseg Hevesmegyei birtokba és tartozékaiba a budaszentlőrinci pálosokat, Beui Demetert, Bessenyői Mihály feleségét Margitot, Apocz-i Berczeli János alnádort és Ludas-i Zsigmondot Nanai Kompolth János özvegyének, Margitnak és fiainak Vencelnek és Miklósnak tiltakozása nélkül.

Tartalomgazda