DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65889

DL-DF 65889
Keltezés 1445-02-16
Kiadó ULÁSZLÓ 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 22 / 170 A
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Q 22 / 171
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Fennmaradási forma Másolat 1803
Regeszta (35. die termini ti. oct. epiph.) Buda. I. Ulászló király a Bálint sági prépost és a konvent által Gyarmath-i Balázs fia: Miklós fiaI. László, Zsigmond, István és György ellen indított pert a főpapok és bárók távolléte miatt György napjának nyolcadára (máj. 1.) halasztja. 1803. november 12-én kelt hiteles kamarai másolat 1444-es évszámmal. DL 65889. (vol. AAA et III. n. 12.) – Eredetije: DL 13835. (Acta eccl. fasc. 32. n. 65.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 317.

Tartalomgazda