DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Ovári család, Győr nembeli (Q 352) • 38689

DL-DF 38689
Keltezés 1444-11-17
Kiadó BÁCSI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 352
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Ovári család, Győr nembeli (Q 352)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Nyelv Latin
Irattípus eltiltó
Névmutató Szentlászlói Péter magán; Szentpéteri János (László fia) magán; Szentlászlói Mihály özv Katalin magán; Borich (Szentlászlói Mihály özv Katalin fia) magán; Erzsébet (Szentlászlói Mihály özv Katalin lánya) magán; Szentpéteri Máté magán; Szentdemeteri Péter (Szank várnagy fia) magán; Szentdemeteri János (Szank várnagy fia) magán; Zenthpeter Szentpéter Valkó m
Tárgymutató birtok elfoglalása - birtok használata
Regeszta A budai káptalan jelenti, hogy eléje járult Zenthlazlo-i Péter és Zenthpeter-i László fia: János, továbbá Zenthlazlo-i Mihály özvegye: Katalin és ennek Borich nevű fia és Erzsébet nevű leánya nevében tiltotta Zenthpeter-i Mathwst, Zenthdemeter-i Zank várnagy fiait: Pétert és Jánost és másokat a Valkó megyében fekvő Zenthpeter-i birtokrészeiknek az elfoglalásától, használatától és megtartásától. - Hátán pecsét nyomaival.

Tartalomgazda