DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311) • 13642

DL-DF 13642
Keltezés 1441-09-10
Kiadó BUDAI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 311 / 579 14
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Nyelv Latin
Irattípus iktató
Névmutató Rozgonyi Simon püspök; Rozgonyi István pozsonyi ispán; Rozgonyi György pozsonyi ispán; Fehérvári Dénes mester ítélőmester; Fehérvári Dénes mester királyi ember; Imre budai kanonok; Miklós szunyogi villicus; Bornemissza János bíró; Farkas Mihály pozsonyi esküdt; Vámos Péter szomszéd; Ferenc villicus; Ferenc Szunyogon és Püspökin lakó jobbágy (érseki); Osvát Szunyogon és Püspökin lakó jobbágy (érseki); Vécsi Detre verekenyei officiális; Pajor Péter toronyi villicus; Pajor László pamsai villicus; Újfalui Frank (dictus) István szomszéd; Szenici Lőrinc szomszéd; András toronyi villicus; másik András (Bánvelki Simon f) szomszéd; János janiki officiális (óbudai apácáké); Szentandrásőri Mihály (Illés f) szomszéd; Szentandrásőri István (Illés f) szomszéd; Boszmai Mátyás szomszéd; Felrew Felrév Pozsony m; Swr Súr Pozsony m; Zoncz Szenc Pozsony m; Chandal Pozsony m; Pentekswr Pénteksúr Pozsony m; Chwkarpaka Csukárpaka Pozsony m; Verekenye Vereknye Pozsony m
Tárgymutató királyi adomány; Duna folyó; majorsági ház; rév
Regeszta A budai káptalan bizonyítja, hogy megkapta Ulászló királynak 1441 aug. 16-án kelt, teljes egészében közölt, statuálást elrendelő oklevelét, melynek értelmében Fehérvári /: de Alba Regali :/ Dénes mesterrel a magyar királyi kancelláriának a királyi curiából külön kiküldött ítélőbírájával Imre mester kanonoktársát küldte ki, akinek a jelenlétében a királyi ember aug.26-án kiszállt Felrew, Swr, Zoncz, Chandal és Pentekswr birtokokhoz és Chwkarpaka birtok feléhez, továbbá Chwkarpaka másik feléhez, az ezekhez tartozó dunai részhez, a Felrew birtok határain belül lévő révhez és a Werekenye birtokban lévő majorsági házhoz és a szomszédok meghívása mellett bevezette azok tulajdonába Symon püspököt és testvéreit: Rozgon-i István és György pozsonyi comeseket királyi adomány címén minden ellentmondás nélkül. - A megjelent szomszédok: Nicolao villico de Zwnyg, Johanne Bornemiza judice, Michaele Farkas jurato de Posonio, Petro Vamus, Francisco villico et Osvaldo jobagionibus archiepiscopi in Zwnywg et Pispuky commorantibus, item Detrico de Wech officiali de Verekenye, Petro Payor villico Thoron, Ladislao Payor villico de Pamsa, Stephano Frank ”dicto” de Wyfalw, Laurentio de Zenich, Andrea villico de dicta Thoron, item altero Andrea filio Symonis de Banvelky, Johanne officiali monialium de Veteri Buda is Janik constituto, Michaele et Stephano filiis Ilye de Zenthandraswr necnon Mathia de Boszma. - Függő pecsétje hiányzik, csak a kóc van meg.

Tartalomgazda