DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan fondok) • Idegen levéltárak és gyűjtemények egyes okleveleinek másolatai (Q 319) • 39424

DL-DF 39424
Keltezés 1441-01-15
Keltezés helye Komaron Komárom Komárom m
Kiadó ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
Régi jelzet Q 319
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan fondok) • Idegen levéltárak és gyűjtemények egyes okleveleinek másolatai (Q 319)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét 0
Nyelv Latin
Irattípus iktató
Névmutató pozsonyi káptalan; Sárosfalvai Bitó (dictus) Imre (András f) magán; Sárosfalvai Bitó (dictus) Mátyás (András f) magán; Hideghéti András királyi ember; Budafalvai Miklós királyi ember; Sárosfalvai Zsigmond királyi ember; ... Mátyás királyi ember; Sewl Süly Pozsony m
Tárgymutató királynéi adomány - királyi jog; Bitó CS; érdemek (kiküldetés)
Regeszta Erzsébet királyné /:regina Hungarie, Dalmatie, Croatie etc. Austrieque et Stirie ducissa, necnon marchionissza Moravie :/ a pozsonyi káptalanhoz .Minthogy ő Zarusfalwa-i Bytho ”dictus” András fiának: Imrének adta szerzett érdemeiért és hűséggel teljesített kiküldetéseiért a pozsonymegyei Sewl birtokban lévő birtokrészt, illetőleg az abban lévő királyi jogot, és Imre útján testvérének: Mátyásnak és be akarja őket annak tulajdonába vezettetni ,azért meghagyja a káptalannak, küldje ki hites emberét, akinek a jelenlétében a királyi ember szálljon ki a nevezett birtokhoz és az abban lévő királyi joghoz és vezesse be abba Imrét és Mátyást királynéi adomány cimén, az esetleges ellentmondókat a királyné elé idézve.- Kijelölt királyi emberek: Andreas de Hydegheth, aut Nicolaus de Budafalwa, vel Sigismundus de Sarosfalva , sin Mathias...

Tartalomgazda