DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Nádasdy család, nádasladányi (Q 136) • 86523

DL-DF 86523
Keltezés 1440-04-06
Kiadó EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 136 / 1 17
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Nádasdy család, nádasladányi (Q 136)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét 0
Nyelv Latin
Irattípus tiltakozó - eltiltó
Névmutató Ónodi Cudar Simon (Jakab fia) magán; Ónodi Cudar Jakab (Jakab fia) magán; Ónodi Cudar Jakab özv Katalin magán; Ónodi Cudar János magán; Ónodi Cudar János fel Hedvig magán; Ónodi Cudar Lőrinc (János fia) magán; Ónodi Cudar János (János fia) magán; Ónodi Cudar Ozsvát (János fia) magán; Debrői Imre magán; Nadasd Nádasd Abaúj m; FForro Forró Abaúj m; Bwlch Bölcs Abaúj m; Luch Luc Zemplén m; Olnod m Ónod Borsod m; Lewrinczi Lőrinci Nógrád m; Wassan Varsány Nógrád m
Tárgymutató végrendelet - hatalmaskodás - birtok elfoglalása - iktatás
Regeszta Az egri káptalan előtt Olnodi Czudar Jakab fiai: Simon és Jakab és özvegye: Katalin asszony nevében tiltakoztak a káptalan előtt, hogy mint hallották, néhai Olnodi Czudar János Abaúj megyei Nadasd, Fforro s Bwlch, a Zemplén megyei Luch és a Borsod megyei Olnod possessióit végrendeletileg özvegyére: Hedvig asszonyra s Rozgonyi János fiaira: Lőrincre, Jánosra és Ozsvátra hagyta és ezek a birtokokat el is foglalták, a tiltakozók Nógrád megyei Lewrinczi és Wassan possessióit pedig Debrew-i Imre foglalta el hatalmaskodva, s egyben nevezetteket az elfoglalástól eltiltja, valamint a birtokbavezetéstől. Hátlapján rányomott pecsét töredéke.

Tartalomgazda