DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311) • 13402

DL-DF 13402
Keltezés 1439-06-19
Keltezés helye Bude Buda Pilis m
Kiadó ALBERT KIRÁLY
Régi jelzet Q 311 / 590 18
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul
Nyelv Latin
Irattípus adománylevél
Névmutató Marcali Imre (Miklós erdélyi vajda fia) temesi ispán (volt); Marcali János (Miklós fia) magán; Erzsébet királyné; Zsigmond király; Jenő 4 pápa; országnagyok; Werewcze Verőce város Verőce m; Dobownyk Dobovnik Verőce m; Gyerkowcz; Bwsowcz Busovc Verőce m; Dezmarcz Desze Verőce m; Hethees Hetés Zala m; Bwdroucz Budrovc Verőce m; Boz; Zelcz; Thawy; Zenthmyklos Szentmiklós Verőce m ?; Stephanowcz Stefanec ?; Zenthambrus Szentambrus; Goricza egyik Gorica egyik Körös m; Goricza másik Gorica másik Körös m; commissio
Tárgymutató királyi város és birtokok adományozása - zálogosítás - hozzájárulás; Dráva folyó; királyi és királynői házak - palota; vám; tized - jövedelem; püspöki süveg felvétele - tized; bor - gabona; külföldi kíséret (felsorolt országokban); császári korona felvétele - szolgálat királynak, királynénak - koronázás - királyválasztás
Regeszta Albert király bizonyítja, hogy Marczaly Miklós volt erdélyi vajda fiának: Marczaly Imrének, azelőtt temesi comesnek, nemcsak azon érdemeire való tekintettel, amelyekkel őt és a királynét szolgálta szüntelenül királlyá és királynévá történt választásuk és megkoronázásuk óta, hanem azokra az érdemekre is, amelyekkel Zsigmondot szolgálta különösen in Alamanie, Tuscie et Lombardie ac aliis Italie partibus, de magában az örök városban is, ahol Zsigmond király IV.Jenő pápa kezéből, felvette az infulát és a császári koronát, majd később ismét Zsigmond császár és király oldala mellett volt familiarisainak nagy számával Csehországban, itt is, ott is szívesen vállalva a fáradalmakat és nem kímélve a költségeket, mindezekért jutalmazni akarván őt, a Werewcze-megyebeli Werewcze királyi várost, amelyet régebben Zsigmond király egy bizonyos összegért zálogosított el a nevezett Marczaly Imrének és testvérének: Jánosnak, most örök tulajdonul neki adományozza a Werewcze városban lévő palotával és királyi illetőleg királynéi házakkal, továbbá a vámmal, melyet a palota előtt szoktak szedni és a következő birtokokkal: Dobownyk, Gyerkowcz, Bwsowcz, Dezmarcz, Hethees, Bwdroucz, Boz, Zelcz, Thawy, Zenthmyklos, Stephanowcz, Zenthambrus, és mindkét Goricza; neki adományozza a bor és a gabona tizedeket, a nevezett városból, birtokokból, falvakból és a Drawa vizeiből - paladibus járó jövedelmeket, amelyeket eddig a királyi illetőleg királynői fiscusnak fizettek. Hogy mindezek Marczaly Imrének és testvérének: Jánosnak az örök tulajdonába menjenek át, ahhoz a királyné és az országnagyok is hozzájárulásukat adták. - A szöveg alatt papírfelzetes pecsét. - A szöveg élén jobbra és a pecsét alatt: De commissione domini regis et domine Elisabeth regine.

Tartalomgazda