DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65729

DL-DF 65729
Keltezés 1300-10-17
Kiadó VÁCI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 22 / 47
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Q 22 / 48
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Fennmaradási forma Másolat
Regeszta (in crast. Galli). A váci (Vaciensis) káptalan előtt Detre fia: Mykou ispán, valamint Dénes fiaI. Edeuch ispán és Berkes, III. András király engedélye alapján, birtokcserére lépnek olyképpen, ahogy azt a következő (65.) szám alatt le van írva. Ebben az oklevélben határai vannak leírva – Magistri Henrici lectoris Dominico preposito, magistro Joanne cantore, magistro Chepano custode, ... Olierio Waciensi, Nicolao Pestiensi, item alio Nicolao Chungradiensi, Augustino de Ziguetfeu, Guebulino de Zolnuk archidiaconis existentibus. XVIII. század végi egyszerű másolat. DL 65729. (Fasc. II. n. 12.) – Eredetije: DL 1575. (NRA fasc. 693. n. 25.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 64.

Tartalomgazda