DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65728

DL-DF 65728
Keltezés 1300-10-17
Kiadó VÁCI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 22 / 45
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta (in crast. Galli). A váci káptalan bizonyítja, hogy Görbe (curvi) Endre fiaI. István mester, Endre és András, valamint Detre fia: Mykou ispán és Byter comes fiaI. Miklós és János az István alországbíró oklevele alapján András király előtt folyó perben a király engedélye folytán fogott bírák (per arbitrium proborum virorum) által kiegyeztek oly módon, hogy miután a Mykou és Detre által Görbe Endre ispánnak Ludan nevű földért átadott Puch birtokban Endre fiait nem tudták megtartani, és emiatt a király előtt per is keletkezett, Mykou comes és Byter comes fiai a Dénes fiaitól: Edeuch és Berkes comesektől cserélt másik Puch birtokot adják át Endre fiainak, amelyért István mester és testvérei a káptalan privilégiuma értelmében Ludan birtokot adták cserébe; kölcsönösen vállalták, hogy megvédik egymást a cserebirtokban, s ha ez nem sikerülne, Ludan örökölt birtok Endre fiaira, Puch szerzett birtok Myko comesre és Byter comes fiaira bármiféle kereset nélkül (sine aliqua questione) visszaszáll. Dray-i Tamás comes királyi ember a király parancsára Gál napja előtti vasárnapon (okt. 11.) be is vezette Endre fiait Puch birtokba a káptalan kiküldötte, Lőrinc szerpap (dyacono chori) előtt a szomszédok: a Zocol-i apát, Zegen fia: Tamás és Dray-i Tamás fia, Tamás jelenlétében. A királyi ember és a káptalani küldött jelentését Gál napján (okt. 16.) tette meg a káptalanban. Az átadáshoz Edeuch és Berkes hozzájárultak. – Magistri Herrici lectoris, ... Dominicio preposito, magistro Johanne cantore, Chepano custode, discretis viris magistro Oliuerio Waciensi, Nicolao Pestiensi, item alio Nicolao Chungradiensi, Agustino de Zigetfeu, Guebulino de Zolnuc archidiaconis. Hártyán, alul-felül ABC chirographum-mal, függőpecsételés nyomával. DL 65728. (Fasc. AL n. 20.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 63.

Tartalomgazda