DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150) • 39635

DL-DF 39635
Keltezés 1297-00-00
Kiadó SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 150 / AS 9
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150)
Fennmaradási forma Átírás 1297
Regeszta A szepesi káptalan jelenti a királynak, hogy (1297) június 4-én ”in Scepes” kelt parancsa értelmében Márk szepesi kanonokot és királyi káplánt és testvérét Mihály comest bevezette az ”in superiori villa castri nostri Sygura vocata” lévő Korinthnyk nevű elhagyott föld és erdő birtokába a határok megjárása mellett: ”prima meta incipit a parte orientali sub pede montis Ruda et ibi sunt due mete terree super unum monticulum, que separant ipsam terram a terra Michaelis filii Petri et Laurentii generi eiusdem, deinde vadit directe versus occidentem in latere eiudsem montis usque ad unam vallem et ibi in illa valle sunt due mete terree, et abhinc ascendendo quendam montem in modico spatio sunt due mete terree, deinde procedit per spacium modicum et ibi sunt similiter due mete terree, deinde reflectitur versus aquilonem et venit descendendo super aquam Sigra (transiens aquam Sygra, in ripa eiusdem aque sunt due mete terree, que separant ipsam terram a terra populorum castri de Sygra, deinde transiens iuxta ipsam aquam Sygra),* vadit super unam concavitatem, procedendo in ipsa concavitate in tantum, donec ipsa concavitas finitur, sive in planam terream commutatur, deinde vadit directe in pura terra et ibidem iuxta quoddam pratum sunt due mete terree, deinde procedit directe per modicum spacium in ascendendo sunt due mete terree, que separant ipsam terram a terra Pangrach Fiochi, deinde tendit versus orientem ascendens montem et ibi in monte sunt due mete terree, deinde descendit super aquam Sigra, transeundo ipsam aquam in rippa eiusdem aque sunt due mete terree, deinde vadit ascendendo tertium montem Ruda a priori meta computando et ibi in monte sunt due mete terree, deinde super berch usque ad unam viam, qua itur versus Hungariam et de eadem a sinistris cadit in unam semitam, et in eadem semita descendit in unum fluvium Swyna vocatum, transito ipso fluvio ascendit unum monticulum, deinde descendit in unum fluvium Janny vocatum super eundem fluvium vadit usque ad caput eiusdem fluvii, deinde ascendit unum berch et de ipso berch descendit in unam vallem, ubi oritur quidam fluvius Kamy nuncupatus et per eundem fluvium vergit versus partes meridionales in predictum fluvium Swyna et ibi sunt due mete et in eodem fluvio Swyna vadit usque ad fluvium ruffum et in eodem fluvio ruffo vadit usque ad caput eiusdem fluvii, deinde in latere montis venit ad predictum montem Ruda, deinde descendit ad priorem metam et sic mete ipsius terre et silve terminantur.” Királyi ember: Bald comes. Befejezetlenül átírva András király 1297 szept. 10-én kelt oklevelében. * A bezárt rész csak az említett kiadásokban van meg. (L. ezt a 15. sz. alatt.) Közli Fejér: Cod. dipl. VI. 2. 75. és Bárdossy: Supplementum. I. 419. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy Antal): LK 8 (1930) 197-198

Tartalomgazda