DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247954

DL-DF 247954
Keltezés 1296-00-00
Kiadó ÁGNES KIRÁLYNÉ
Régi jelzet U 468 / 6
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 6
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Fennmaradási forma Tartalmi átírás 1364
Regeszta Ágnes királyné adománylevele, amely szerint Lodomér esztergomi érsek, András egri püspök, Tódor mester fehérvári prépost és királyi alkancellár, valamint a Potak-i prédikáló barátok jelentései alapján Menne dajka fiainak: György, Péter és István mestereknek adományozza az Abavyvar megyében lévő, Visl ispánsághoz tartozó Fulnempty, Kuzepnempty és Olnempty falvakat összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt, beleértve az Ida és Peren nevezetű földek között fekvő kaszálókat is. – Az oklevél elmondja, hogy az adományt Menne asszony nyerte még korábban, aki István király leányának, Máriának és fiának, Lászlónak volt a dajkája. Béla, István és László királyok, valamint Mária, Erzsébet és Izabella királynék erről kiadott oklevelei azonban elégtek, amikor a tatárok felgyújtották a prédikáló barátok Patak-i egyházát; akkor pusztultak el és vesztek oda egyébként a nevezettek ott őrzött, ötven márka értékű jószágai is és esett a tatárok fogságába fivérük, Jakab plébános. Az adományozott falvakkal határos falvak: Suhcha és Gunch Ruzka a Hernad folyón túl, valamint Weyche, Petry, Perwen és Zyna; szomszédos továbbá Abawyvar vára is. Tartalmilag átírja Kont Miklós nádor 1364. május 15-én (lásd 44. sz.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 23/14.

Tartalomgazda