DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247951

DL-DF 247951
Keltezés 1295-00-00
Kiadó VESZPRÉMI KÁPTALAN
Régi jelzet U 468 / 3
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 3
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta (Veszprém). A veszprémi egyház káptalanja Prynch ispán fia Renold ispán, valamint az ő fia, Arnold kérésére – amelyet Márton mesternek, Zakan-i Pál várnagy képviselőjének a jelenlétében terjesztettek elő – átírja a keresztesek Churgou-i ispotályos házának konventje által kiadott oklevelet (lásd 12. sz.), amelynek tárgya: Zenthmaria birtok negyed részének eladása. Az oklevelet Herman mester, olvasókanonok állította ki; a többi káptalani méltóság: Benedek püspök, Andronicus prépost, Péter éneklőkanonok és Lőrinc őrkanonok. Hártyán, függőpecsétje elveszett, csak az elszíntelenedett – talán lila-sárga – zsinór maradványa látható rajta. Jelzete: BAZmLt. XV. 1. 3. sz. Korábbi jelzetet: BAZmLt. BmLt. IV. A. 501/d. Sp. IV. fasc. I. nr. 1. Provenienciája ismeretlen. Kiadása: Tóth Péter: Somogy megyére vonatkozó oklevelek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltárban. Somogy megye múltjából, 15. Kaposvár, 1984. 47–51. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 22/13.

Tartalomgazda