DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247951

DL-DF 247951
Keltezés 1295-00-00
Kiadó CSURGÓI KONVENT (KER)
Régi jelzet U 468 / 3
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 3
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Fennmaradási forma Átírás 1295
Regeszta A keresztesek Churgou-i ispotályos háza konventjének bizonyságlevele, amely szerint az előtte személyesen megjelent Prynch ispán fia Renold ispán a következő örökvallást tette: részbirtokát – tudniillik Zenthmaria birtok azon negyed részét, amely a testvéreivel való osztozás során neki jutott – összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt hetven márkáért eladta a szintén személyesen jelenlévő Mortunus fia Zakan-i Pál ispánnak. Az eladáshoz beleegyezését nyilvánította Renold fivére, Prynch ispán is. Az eladott birtokrész határa kelet felől kezdődik egy tölgyfában lévő, földből felhányt határjelnél a Vosuari nevű patak mellett: itt keletről és délről Prynch ispán nevezett fiai a szomszédok. Innét a határ egyenesen halad nyugat felé és egy patakhoz érkezik, amelynek partján egy tölgyfa mellett van a földből hányt határjel. Azután a patakban halad tovább egy keveset dél felé, majd kilépve belőle érinti a következő határjelet. Innét egyenesen tart nyugat felé a régi út mentén, majd felhág egy hegyre, amelynek tetején áll a következő föld határjel. majd déli irányba halad tovább és egy föld határjelnél fordul nyugatnak, a „regulus” fa felé, azután eléri a Papa nevezetű folyót, amelynek partján egy kereszttel jelölt tölgyfa a határjel. A folyóvíztől egy völgyön keresztül halad tovább nyugat felé a kereszttel jelölt bükkfáig, azoktól pedig egy határszöglet-jelig, amelynél kezdődik Apoy ispán Fyleke nevezetű földjének a határa. E föld mentén halad tovább észak felé, határszöglet-jeleket érintve, majd keleti irányba fordulva leereszkedik egy völgybe. E völgyből kilépve észak felé tart és megérkezik Bykus faluhoz; a falu végén az Almas pataka nevű folyóvíz szolgál határjel gyanánt. E folyóban haladva eljut a Papa nevezetű folyóvízig, majd annak medrében, északi irányba tartva a Patruh-nak nevezett földig. Itt a folyótól kelet felé távolodva kereszttel megjelölt nagy tölgyfákat érintve felhág valamely dombra, majd leereszkedik egy völgybe, azután – még mindig keleti irányba tartva – újabb hegy következik, amelyről leereszkedvén a Vosuari patakhoz érkezik és a kiinduló határjelnél befejeződik. – Renold ispán kötelezte magát, hogy a somogyi konvent oklevelével is megerősíti ezt az eladást. Átírja 1295-ben a veszprémi egyház káptalanja (lásd 13. sz.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 21/12.

Tartalomgazda