DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • GYKOL, Metales (Q 322) • 31130

DL-DF 31130
Keltezés 1429-01-24
Kiadó LÉPES LORÁND ERDÉLYI ALVAJDA
Régi jelzet Q 322 / O 58
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • GYKOL, Metales (Q 322)
Fennmaradási forma Átírás 1429
Regeszta Lépes Lóránd erdélyi alvajda az erdélyi püspökség vicariusának az oklevele alapján a negyedrészt Ilona úrnőnek ítélte oda és megkérte az erdélyi káptalant, küldje ki a testimoniumát, hogy annak a jelenlétében az alvajda embere szálljon ki Sauli birtokhoz és a szomszédok meg határbirtokosok jelenlétében ossza azt fel 4 egyenlő részre, és azokból egyet juttasson Ilona úrnőnek és utódainak, nem véve figyelembe az alperes Jakabnak az ellentmondását. A káptalan una cum Jacobo filio Beke mint vajdai emberrel kiküldte testimoniumként rectorem ecclesie de Sancto Martino, akik in octavis f. b. Jacobi apostoli (augusztus 1.) kiszálltak Sauli birtokhoz, amikor jelen volt Mihály fia Jakab is, a birtokot négy részre osztották és abból egyet, videlicet unam patem superiorem partis seu ordinis vici a quadam meta circa quandam arborem piri, a parte occidentis, in distantia sex pa suum ... de novo erecta, versus partem orientis, usque ad finem eiusdem vici és azt annak minden tartozékával Ilona úrnőnek statuálták, senki sem mondván ellen. Ezek után Ilona procuratora az Ilonának jutott részből unam curiam seu locum sessionalem de eadem quarta parte jóindulatból átengedte Mihály fia Jakabnak. A szántókat, kaszálókat és legelőket közös használatra hagyták, mígy a negyedhez tartozó erdő határait így állapította meg: Prima meta incipit de quadam vinea inculta, per ipsos pro meta consignata, in fine eiusdem silve, de parte septemtrionali, in latere cuius dam berch in eadem silva existentis, a parte occidentali habita. Deinde tendit directe versus meridionalem, ad aliam vineam cultam in eadem silva et in codem latere eiusdem montis seu berch existente; diende transeundo ad eandem plagam meridionalem, vadit in eodem latere ad unum campum, in fine ipsius silve existentem et ipsam silvam in latere eiusdem montis a parte occidentali habitam, videlicet a vertice cuiusdam montis wlgo berch infra, usque ad villam, et a predicta vinea inculta usque ad predictum (campum) in fine silve eiusdem existentem. Ennyi jutott Ilona úrnőnek. Ennek bemutatása után az úrnő procuratora ítéletet kért, azért az alvajda megkérte a káptalant, küldje ki a testimoniumait, akiknek a jelenlétében Petrus vel alter Petrus de Chorog, vel Georgius, filius Lewkes de Hederfaya, sin Paullus de dicta Chorog pro parte dictorum actorum; item Valentinus Suluk, vel Georgius similiter Suluk, aut Benedictus Looz de Zanchal sin Blasius de Capufalva, seu Demetrius de Mykofalva pro parte in causam attracte, szálljanak ki Sauli birtokhoz és egybe híván annak a szomszédait és határbirtokosait és jelen lévén maguk a felek vagy azok procuratorai járják meg azt az alperes úrnő részére adott oklevélben foglalt határok szerint. Datum in zenth Emreh, duodecimo die octavarum festi epiphaniarum Domini, anno D. 1429. (1429. január 24.)– Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda