DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Tarnóczy család (Q 188) • 86468

DL-DF 86468
Keltezés 1428-02-26
Kiadó ZOBORI KONVENT
Régi jelzet Q 188
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Tarnóczy család (Q 188)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta feria quinta post Mathie. A zobori (de Zoborio) Szent Ipolitusról nevezett konvent tanúsítja, hogy előtte Alsolelucz-i néhai Wlkan András leánya, Anna, fia: János nemes, a maga és édestestvére: Pál nevében eltiltotta Lelucz-i Pethew (dictus) Pétert és mindenki mást a Nyitra (Nitriensis) és Bars (Barsiensis) megyékben fekvő Alsolelucz birtok felének és a Lelucz Lehothka és Lemethe birtokokban levő kúriáknak új adomány címén történő felkéréstől, amely birtokok a nevezett Wlkan András halála után öröklési jogon János és Pál testvérekre szállottak és egyben eltiltotta a királyt Alsolelucz, Lehothka és Lemethe birtokok felének adományozásától. Eredeti, két darabra szakadt papír, hátlapján rányomott pecsét töredéke.– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)
feria quinta post Mathie. A zobori (de Zoborio) Szent Ipolitusról nevezett konvent tanúsítja, hogy előtte Alsolelucz-i néhai Wlkan András leánya, Anna, fia: János nemes, a maga és édestestvére: Pál nevében eltiltotta Leluczi Pethew (dictus) Pétert és mindenki mást a Nyitra (Nitriensis) és Bars (Barsiensis) megyékben fekvő Alsolelucz birtok felének és a Lelucz Lehotka és Lemethe birtokokban levő kúriáknak új adomány címén történt felkérésétől, amely birtokok a nevezett Wlkan András halála után öröklési jogon János és Pál testvérekre szállottak és egyben eltiltotta a királyt Alsolelucz, Lehotka és Lemethe birtokok felének adományozásától. Eredeti, két darabra szakadt papír, hátlapján rányomott pecsét töredéke.– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda