DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65868

DL-DF 65868
Keltezés 1427-03-07
Kiadó PÁLÓCI MÁTÉ ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 22 / 154 B
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Q 22 / 155 A
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Fennmaradási forma Átírás 1427
Regeszta Paloch-i Máté országbíró a váci káptalanhoz. Gyarmath-i Balázs fia: Miklós és fiaI. Kelemen és László, valamint Ludan-i jobbágyuk: Ferenc fia: Pál panaszt tett, mely szerint Verthes-i Tamás ludányi jobbágyai. Kerekes Péter és Illés, Teryeh-i István fia: Péter fia: Mihály ludányi jobbágyaI. Mazla (dicti) Antal és János fenti Pál jobbágyot hamvazószerdán (márc. 5.) Ludan birtokon megverték, továbbá Verthes-i Tamás, Teryen-i Mihály, Therennie-i György fia: Miklós, Nouak-i Beke fia: Miklós, Dalmad-i Gergely, Demyend-i János, Lyberche-i András, Zagwafew-i Miklós és Vyslas-i Baroch János nemesek Bertalan, Sthenyk Gergely, Santha Péter, Orbán, János szabó, András, Bálint, Orozlan István, Halynka Miklós, Theuser (dicti) Péter és Gyuryk Péter, Varga János, Chechethka András és István nevű ludányi jobbágyai ludányi erejüket kivágták. A nádor kérte, hogy Zelew-i Bertalan, Dorchan-i Bertalan, Kyurthes-i Pynkesd Mihály, Barla fia: András, Nagker-i János vagy Dorchan-i Boldizsár királyi emberek valamelyike tartson vizsgálatot. Átírta a váci káptlan 1427. (március 10. után) kelt jelentésében. DL 65868. (Fasc. III. n. 45., ad Arch. Kékkő n. 71.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 280.

Tartalomgazda