DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Rákóczi-Aspremont család (Q 156) • 71941

DL-DF 71941
Keltezés 1426-07-16
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 156 / 35 9 6
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Rákóczi-Aspremont család (Q 156)
Q 156 / 35 9 7
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Rákóczi-Aspremont család (Q 156)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta III. p. Divis. Apostol. A leleszi konvent bizonyságlevele arról a békés egyezségről, melyet Ruzka-i Dobó István a maga, Pálóci Mátyus országbíró, Pálóci Imre Dyosgewr-i várnagy, a saját fiai és Dobó Domokos nevében egy részről, és a név szerint felsorolt Ksdobron-i nemesek más részről fogott bírák közvetítésével kötöttek, és amelyben az első fél a Kysdobron-i néhai Gergely deák által neki és társainak pro redemptione sui capitis örök jogon átengedett részét a Bereg megyei Kysdobron possessióban visszaadta a Kysdobroni nemeseknek, ezek viszont kárpótlásul egy korábban Nagdobron possessióhoz csatolt földet engedtek át nekik - a kiadványban foglalt feltételekkel - Kysdobron possessióhoz leendő csatolásra, egyben a felek minden, a nevezett birtokra vonatkozó oklevelet érvénytelenítettek. Eredeti, két példány, hártya, az egyik példány vízfoltos, az egyik példányon csonka függőpecsét, a másikon függőpecsét zsinórja.– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda