DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150) • 39634

DL-DF 39634
Keltezés 1293-02-26
Kiadó SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 150 / AS 7
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150)
Fennmaradási forma Átírás 1378
Regeszta A szepesi káptalan előtt Sygra Jaan-i Jaan fia Eugenius és testvérének Péternek a fia István, valamint Sygra Perti-i Péter fiai Mihály és András ősi birtokaik, Rudna és Dubra vitás határait illetőleg békebírák: ”Comitis Danus de Sigra et Jordani filii Kunch comitis terranorum, - - comitis Woycha de Sygra ac comitis Fyach de Polank, - - Nicolai filii Henrici iudicis nobilium de Scepus” közbenjárására megállapítják Rudna határait: ”prima meta ipsius possessionis Rudna incipit a capite Sigricha de parte orientali et in eadem Sigricha transit per magnum spatium infra versus occidentem et pervenit ad portum Jaan, cuius aque Sigricha pars meridionalis extat comitis Eugenii et Stephani, pars autem alia ipsius aque predicte aquilonalis extat ipsorum Michaelis et Andree supradictorum; de eodem autem portu Jaan reflectitur versus partem aquilonalem et pervenit ad viam, qua itur versus Hodkouch, super eandem viam paulis ascendendo ad monticulum, est una meta terrea erecta, de eodem monticulo transsit similiter versus occidentem infra super eandem viam, iuxta quam viam sunt mete lapidee et pervenit ad aquam Sigra, saliendo aquam est item una meta lapidea erecta, deinde reflectitur versus aquilonem parumper, pervenit ad molendinum Petri et in fosso eiusdem molendini vadit usque villam Sigra Petri; que mete lapidee cum molendino et fosso eiusdem molendini separant a terris dicte ville Hodcouch jobagionum castri. Quas metas iam predictas ac molendinum cum fosso Waurik villicus cum quibusdam suis civibus de predicta villa Hodkouch personaliter coram nobis astando ipsorum Michaelis et Andree veras et iustas esse afirmarunt. ” Jenő és István minden oklevelüket, ”que ultra aquam Sigricha versus Rudna et metas antedictas quocunque acceptarent”, érvénytelennek nyilvánítják. Átírva a szepesi káptalan 1337 ápr. 28-án kelt oklevelében. (L. ezt a 37. sz. a.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy Antal): LK 8 (1930) 195-196

Tartalomgazda