DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Lánczy család (Q 114) • 50393

DL-DF 50393
Keltezés 1426-01-15
Kiadó SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 114
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Lánczy család (Q 114)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta tertio die termini sc. in octavis Epiphaniarum. A szepesi káptalan bizonyítja, hogy Ruska-i Bertalan fia, László, azt a 67 forintot, amelyet vízkereszt octavaján Veronika asszonynak, Zenthmihal-i Fülöp volt szepesi várnagy feleségének Gara Miklós nádor oklevele értelmében le kellett fizetnie, megfizette. Papír, hátlapon pecséttöredék.– Regeszta forrása: OL regeszta (Bakács)

Tartalomgazda