DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Acta Jesuitica (Q 313) • 11291

DL-DF 11291
Keltezés 1423-11-22
Kiadó GARAI MIKLÓS NÁDOR
Régi jelzet Q 313 / NEOSOL 6 5
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Acta Jesuitica (Q 313)
Q 313 / NEOSOL 6 69
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Acta Jesuitica (Q 313)
Q 313 / NEOSOL 14 24
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Acta Jesuitica (Q 313)
Fennmaradási forma Másolat
Regeszta Gyarmat 20 d. IV. p. Omn. Sanct. Prope villam Gyarmath Garai Miklós nádor és a kunok bírája tudatja, hogy mikor Nógrád és Hont megyék nemessége számára Gyarmath villa mellett közgyűlést tartott, november 3-án László testvér, a Saágh-i egyház prépostja konventje nevében is Dalmad-i Tamás fia Gergely fia Mihály fia Gergely, valamint Twri- Jakab fia János fia Mihály deák jelenlétében bemutatta Nana-i Kompolth István országbíró 1423. október 11-én kelt ítéletlevelét, majd mindnyájan kérték, hogy ezzel ellentétben hadd egyezzenek meg korábbi, érvénytelennek nyilvánított peregyezségük alapján; miután a nádor ezt megengedte, a felek bevallották, hogy Saágh-i egyház átengedi Gergelynek az Egy-házas-Dalmad nevű possessio-t, Mihály és felesége: Ilona érvényteleníti a korábban Gergely által javukra tett birtokátörökítést, és ezt a birtokot, vagyis Nádasdi possessio felét Gergely átadja a Saágh-i egyháznak. A felek ezzel minden pereskedést lezártak a korábbi összes erre vonatkozó oklevelet érvénytelenítve, és elhatározták, hogy ha valamelyik fél újra kezdené a pereskedést, perkezdetkor 200 márka bírsággal lesz elmarasztalva.– Regeszta forrása: OL regeszta (Köblös)

Tartalomgazda