DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radák család (Q 152) • 67250

DL-DF 67250
Keltezés 1423-01-13
Kiadó KOLOZSMONOSTORI KONVENT
Régi jelzet Q 152 / 14
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radák család (Q 152)
Fennmaradási forma Átírás 1504
Regeszta octavo die f. epiphaniarum Domini. A kolosmonostori konvent bizonyítja, hogy megjelentek előtte egyrészt Szamosfalva-i Gyerei fiai: István, László és György, továbbá Deszmér-i Nikola fiai: Miklós és László, meg a nevezett Mikola fia László fia György, azután Gyerő-Vásárhelyi Gyerei fia János fia Miklós és a nevezett Gyerei fia Miklós fia másik Miklós, másrészt Gyerő-Monostra-i Kabos fiai: a Radónak nevezett László és Péter, meg László fiai: György és István, akik kölcsönösen íly bevallást tettek: Jóllehet eddig köztük Várasközy Lépes Lóránd erdélyi alvajda előtt pereskedés folyt a néhai Göebel Andrásnak és Kemeny fia Mihálynak a Kolos megyei Szent Miklós, Szamosfalva és Berend birtokok miatt és azoknak bárhol másutt fekvő birtokrészei miatt, és ezek miatt súlyos hatalmaskodások, sőt halálos áldozatok is fordultak elő, végül is ügyüket 16 fogott bíróra bízták, akik a konvent testimoniumának a jelenlétében a bemutatott oklevelekből megállapították, hogy Gyerő-Monostra-i László fiai: a Rado-nak nevezett László és Péter az említett Szamosfava-i Gyerei fiaival: Istvánnal, Lászlóval és György-gyel, továbbá Deszmér-i Mikola fiaival: Miklóssal és Lászlóval és Mikola fia László fia Györggyel, végül Gyerő-Vásárhelyi Gyerei fia János fia Miklóssal egy nagyapától és ükapától származnak, azért az említett Gyereu fiai: István, László és György, azután Mikola fiai: Miklós és László és ugyanazon Mikola fia László fia György, meg Gyereu fia János fia Miklós és a nevezett Gyereu fia Miklós fia másik Miklós részben a rokoni kapcsolatnál fogva, részben, hogy minden köztük lévő ellentétet végleg megszüntessenek, és hogy ki ki élvezze a maga birtokjogát, László fiai: a Radonak nevezett László és Péter számára elismerik a birtok-, illetőleg a tulajdonjogot a Kolos megyei teljes Berend birtokban, továbbá Szent Miklós birtokból a Szamos folyó felőli részen hat jobbágytelket ”more aliorum iobagionum in eadem commorantium, iobagionibus aptos et congruentes” és ezeket át is adták összes tartozékaikkal együtt Kabos fiainak: a Radonak nevezett Lászlónak és Péternek, továbbá László fiainak: Györgynek és Istvánnak és örököseiknek; nekik adták azonkívül a Gyerő-Vásárhely birtokban lévő vám ötöd részét. Ezzel szemben a nevezett Kabos fiai: Radonak nevezett László és Péter, meg László fiai: György és István azokat a Szamosfalva-i birtokrészeket, amelyeket Kemény fia Mihály jogán birtokoltak eddig, és amelyeket jog szerint visszaköveteltek, azok minden tartozékával együtt átadták örök tulajdonul a nevezett Gyerei fiainak: Istvánnak, Lászlónak és Györgynek, továbbá Mikola fiainak: Miklósnak és Lászlónak és az említett Mikola fia László fiának: Györgynek, azután János fia Miklósnak és az említett Mikola fia Miklós fia másik Miklósnak. Minden más birtokjog a köztük eddig történt felosztás szerint marad. Hozzátették, hogy ha bármelyik fél gyermektelenül találna meghalni, annak teljes birtokjoga az életben maradt másik félre száll. Vállalták Gyerei fiai: István, László és György meg a többiek, hogy Kabos fiait a nekik átadott birtokrészekben a saját költségükön fogják megvédeni. Amelyik fél a megállapodást nem tartaná be, és új pert kezdeményezne, az a másik féllel szemben 80 kolozsvári súlyú ezüst márkában marad el a bírónak járó 20 ezüst márkán kívül. Átírta: 1504. január 5. Kolosm. Kv. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda