DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szirmay család (Q 178) • 67425

DL-DF 67425
Keltezés 1421-06-20
Kiadó JÁSZÓI KONVENT
Régi jelzet Q 178 / 36
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szirmay család (Q 178)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta feria sexta antenati vitatis Johannis Baptiste. Péter prépost és a Keresztelő Szent Jánosról nevezett Jazow-i konvent bizonyítja, hogy előtte Petew fia László fiai: László és Miklós megerősítették és magukra nézve kötelezőnek ismerték el atyjuknak szintén a jászói konvent előtt tett ama bevallását, amellyel édestestvérének, a nevezett Petew másik fiának: Miklósnak Mera-ban és máshoz rászállt birtokait, illetve birtokrészeit, a Harnad folyón levő malom felével, örök jogon átengedte a nevezett Petew fia Miklós özvegyének: Anna asszonynak és Ágnes meg Swsko leányainak, Baxa-i László fia: Mihály, illetve Chan-i Péter fia: Jakab feleségeinek. Annát és Swsko-t Swsko férje, Chan-i Péter fia: Jakab képviselte. Hártyán, függőpecsét helyével. (36).– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda