DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150) • 39631

DL-DF 39631
Keltezés 1285-00-00
Kiadó SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 150 / AS 4
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150)
Fennmaradási forma Átírás 1290
Regeszta A szepesi káptalan Péter fiai Mihály és András szepesi nemesek kérésére privilégiális alakban átírja Jakab Scepus-i prépost 1284 november 18-án kelt, a Ricolphus comes-szel kötött egyezségről szóló oklevelét (L. 7. sz. a.), azzal amegjegyzéssel, hogy Péter fiai az oklevélben foglalt fizetési kötelezettségüknek eleget tettek és Ricolphus comes a vitás birtokot a rávonatkozó oklevelekkel együtt átadta Péter fiainak. Átírva a szepesi káptalan 1290 jan. 13-án kelt oklevelében. (l. ezt a 9. sz. a.) Közli Fehér: Cod. dipl. VII. 5. 465. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy Antal): LK 8 (1930) 194

Tartalomgazda