LevéltárBudapest Főváros Levéltára
AdatbázisBudapest egyesületei
Kitüntetett névalak Budapest, Duna jobb parti hentes ipartársulat
Párhuzamosan használt és egyéb névalakok Budapest, Duna jobb parti hentes ipartársulat • 1876
Budapesti hentes ipartársulat • 1877
Alakulás időpontja 1876
Alapítás adatai egyéb • 1876.04.09.
bejegyzés időpontja • 1876.07.22.
Megszűnés időpontja 1884
Az egyesület célja "a társulati tagok közös ipari érdekeit előmozdítani; nevezetesen:" 1.temetési segély; 2.rendtartás és békéltető tevékenység; 3.munkaközvetítés; 4. tanoncok és segédek általános és szakmai képzése, a képző intézmények támogatása.
Az egyesület típusa érdekvédelmiönsegélyezőszakmai
Az egyesület története Szakmánként szerveződő szabad társulásként a megszűnt céhek tagjai alakították az 1872.VIII.tc. alapján. A társulat tagjai lehettek a Budapest Duna jobbparti területén dolgozó mesterek, segédek és tanoncok (inasok). A társulat feladata volt a szakmai érdekvédelem; amely ténylegesen az önsegélyezést, békéltető bizottság működtetését, munkaközvetítést és a hivatalosan átvett céhvagyon iparoktatási célra történő felhasználását jelentette. Alapszabálya a törvényben meghatározottak szerint – minta alapján - készült, az engedélyezés, a nyilvántartás, a felügyelet, az egyesületekre vonatkozó adminisztratív szabályok szerint történt.
Az 1877-ben készült kimutatásban névváltoztatásra utal.
Működése az 1884.XVII.tc. alapján szűnt meg, jogutód nélkül, tevékenységének egy részét a hatósági jogosítvánnyal rendelkező, nem szakmánként szerveződő, kötelező tagságot jelentő ipartestületek vették át
Székhely Budapest • 1876-1877
Vezetők Elbl Antal • elnök • 1876
Poppovich Simon • jegyző • 1876
Levéltári iratok IV.1407.b - Budapest Székesfőváros Tanácsának iratai. Tanácsi ügyosztályok Központi irattára • IX.01893/1874 • Ipartársulatok kimutatásai • 1 doboz • alapszabály, okmányok, vagyonmérleg • 1873-1876
Megjegyzések 1876.04.09. -alapszabály nyomtatvány kelte.

Tartalomgazda