HU MNL OL E 156 - b. - Fasc. 011. - No. 008.

Date 1713
Text

Trautsohn hg. sárospataki uradalmának számadáskönyve. Bevételek és kiadások gabonafajták, és egyéb termények, só, vas, gazdasági eszközök, állatok, bor szerint. Pénzjövedelmek és kiadások: bor, kocsma, kőbánya, bírság, halászat, allodiatura, eladás, vám, mészárszék, tized, végrendelet stb. Faluk szerint (Kis-Patak, Ujhely, Kis-Toronya, Tsernaho, Petrahó, Ardó, Bányátska, Vámos-Ujfalu, Telki-Bánya, Vágás praedium taxa, census, ajándékok. Különféle kiadások.

Search result navigation
Content provider