HU MNL OL E 156 - b. - Fasc. 011. - No. 006.

Date 1698
Text

A sárospataki uradalom számadása. Gabona-bevételek. (Részletezi gabona- és általában termények szerint, allodialis és tizedgabona, malmok, különféle helységek.) Gabona-kiadások (bérfizetés, pl. szőlőmunkásoknak, konventiók). Tiszta-búza jövedelem és kiadás. Korpa, árpa, zab, borsó, lencse, köles, stb. jövedelmek és kiadások. Sójövedelem és kiadás. Disznóhús jövedelem és kiadás, stb. vaj, ásók, ólom, méz, viasz, hal, stb. Állatok, széna, bor, stb. – Ezek az egész dominiumbeli jövedelmeket, továbbá a kiadásokat, gazdasági eszközöket, stb. felölelik. Sok szó van allodiaturáról. – Pénzjövedelmek: taxák, helységek és lakosok szerint. Eladásból származó jövedelmek. Kiadások: uradalmi tisztek, cselédek, szolgálók, stb. Különféle gazdasági kiadások.

Search result navigation
Content provider