HU MNL OL E 156 - b. - Fasc. 010. - No. 011.

Date 1690
Text

A felsőmagyarországi fiskális birtokok udvarbíráinak és számtartóinak és a Tokaj-i udvarbíró ispánjának a javadalmazásáról készült kimutatás. (Készpénzben és természetben, 26 különféle tétel). A birtokok a következők: Muran (Gömör m.), Illyesfalua (Szepes m.), Szepesvár, Szendrő (Borsod), Tokaj (Zemplén), Kallo (Szabolcs), Szatmár, Szentjób (Bihar m.), Szeregnie (Ung m.), Patak (Zemplén m.)

Search result navigation
Content provider