HU MNL OL E 156 - b. - Fasc. 009. - No. 013.

Date 1700
Text

A szolyvai járáshoz tartozó falvakra fizetett cenzusok összeírása 1700. február 23. – szeptember 31. A végén a falubírák bizonyítják, hogy a Fejedelemszentmiklósi udvarbírája által rájuk kivetett censusokat hiánytalanulmegfizették, és ezt Bereg megye szolgabírája és esküdte is aláírja. Aközségek a következők: Repede, Kölcsény, Szentmiklós, Szolyva, Nelipina, Holubina, Polyana, Paulora, Hanykovicza, Szuszko, Rozgila, Putpolor, Hrabonicza, Romanocz. Az összeírás rovatai: helység neve, jobbágytelek szám, pusztatelek szám, az urbéri jobbágytelek censusa, pusztatelek censusa, kenez adó, darabont adó, vágóért való pénz, száraz kocsmáért, malomtaxa, pálinkás fazék. Összes census.

Search result navigation
Content provider