HU MNL OL E 156 - b. - Fasc. 008. - No. 008.

Date Kelet nélkül (október 1.)
Text

A Galambos Ferenc birtokában lévő és a kincstár által lefoglalt Gyülvisz helység (Sáros m. Gulyviz v. Gyulvész) majorsági birtokainak és jobbágytelkeinek összeírása. Feltünteti az egyes jobbágyok és zsellérek fiainak, lovainak és marháinak számát továbbá szolgáltatásait.

Search result navigation
Content provider