HU MNL OL E 156 - b. - Fasc. 008. - No. 002.

Date 1702. január 12.
Text

A rónaszéki, szigeti és bocskói (Máramaros m.) sókamarák és sóaknák ingatlanainak és ingóságainak leltára, az említett sóaknákhoz tartozó kamarai alattvalók összeírása Felső-Rhona, Fejér-Patak, Akna-Raho, Nagybocsko, Lunka, Roszucska, Kabola-Pojána, Borhutt, Kaszó-Pojana, Bocsko-Raho, Kőrős-mezeő, Kraczfalva, N:Patak. (Máramaros m.) Tartalmazza helységenként az egyes jobbágyok fiainak, marháinak, juhainak, sertéseinek, stb. összeírását, menekültek számát, a jobbágyok cenzusáról, dézsmájáról, különböző szolgáltatásairól szóló kimutatást.

Search result navigation
Content provider