HU MNL OL E 156 - b. - Fasc. 004. - No. 003.

Date kelet nélkül
Text

Kincstári birtokok összeírása. Fontosabb rovatok: teleknagyság, pusztatelkek, majorság, szántó, rét, erdő, malom, vám, halászat, szőlő, borkimérést stb. (Füzér, Felkaháza, Pálhaza, Wil, Komlos, Vagas, Mátyásháza, Alsó-Redmec, Felső-Redmec, Bische, Mikóháza (Abaúj m.) – Dorognya, Kövesd, Superior, Rac, Janca, Gagy, Papi, Szerdahely, Tura, Veche, Felső-Berecke, Nagy-Kövesd, Kis-Kövesd, Örös, Nagy-Roznagy, Bottyán, Csap, Maraszany, Agárd, Ágcserno, Buli, Zebegnye, Techna, Benedeki, Suko, Csapocka, Kajnik, Medvedic, Patkanec (Zemplén m.), Szente, Nagy-Rát (Ung m.) Csetfalva (Bereg m.) Zetény (Zemplén m.) Bés (Ung m.), Szamata, Lucsa, Nagy-Tolcsva, Raska, Szalók, Hegy, Kis-Raska, Teke, Kelecsény, Inneg, Szurmegy, Nespist, Egres, Szolnok, Nagygires (Zemplén m.) Szenna, Rebrina, Solymos, Tassollya, Szerednye, Lehoc, Herlyo, Köblyen, Iglonc, Andrasoc, Orlova, Baczva, Ignec, Dubroka (Ung m.), Rahoc, Morva, Parm, Boznicsa, Kisfalu, Jussa, Lasztomer, Betlenfalva, Rokito, Zbojna, Wirawa, Szterkoc, Csabaloc, Csebenye, Rozvagy, Szegi, Ujhely, Kisbozva, Hottyka, Gercsell, Vagas, Balsa, Boly, Pálfölde, Pazdioz, Mocar, Somogy, Kraznóc, Banóc, Füzesér, Lukasóc, Krinoscany, Kozma, Rad, Ranye, Tirpec, Nagymihály, Sztranya, Topollya, Klokoca, Várallya, Német-Pomba, Kalna, Zubnya, Kohány, Kolbásza, Kaszmer, Isép, Solymos, Polenka, Pálóc, Vajnatina, Felső-Remetei, Kis-Revisce, Zavadka, Lucka, Nagy-Szalacka, Koromlya, Geszenő, Hunkoc, Csiszér, Praekopa, Ördögpombka, Szobránc, Tiba, Kolibabóc, Tarnóc, Homog, Eőr, Tarollya, Kis-Dobrova, Petrőc, Telek, Csomonyáni, Szentva, Csepelly, Mokra, Veskoc, Ejenye, Budaháza, Vajan, Kemesse, Kesu, Legenye, Milez, Csergo, Kelock (Zemplén m.) Klecero (Bereg m.) Dombrad (Szabolcs m.)

Search result navigation
Content provider