HU MNL OL E 156 - b. - Fasc. 002. - No. 015.

Text

A munkácsi uradalom összeírása (természeti adottságok, szántóföld, legelő, rét, erdő, telekmegoszlás, jobbágyszolgáltatások; földesúri kúriák, allódiumok, haszonvételek); Munkács, Beregszász, Bucsu, Vári, Bereg, Munkácsújfalu, Oroszvég; Hukliva, Ujrosztoka, Verbias, Bablyuk, Hlubokapataka, Timsor, Lázárpataka, Beregócz, Volócz, Veretecsó, Szkotarszka, Szvalyovka, Tomalas, Kanora, Ilmova, Nagyábránka, Ivánfalva, Kisrosztoka, Nagyrosztoka, Kicsorna, Kreszna, Bukócz, Baskócz, Isdemir (verhovai distr.); Izvor, Olenova, Uklina, Ploszkó, Kisbisztra, Kismelnicsna, Ujbisztra, Szolocsina, Szaszóka, Nagytibava, Kistibava, Martinka, Roszos, Plavia, Duszina, Brusztópataka, Kisszvalyóka, Kosziva, Nagymelnicsna, Feketepatak (Csernipotok), Nagybisztra, Jobovicsza, Paszika, Nagybresztó, Ploszkina, Czolánfalva, Léczfalva, Nagydubrovicza, Bukovinka, Egereske, Kisbresztó, Szuszkó (duszinai distr.); Kocsova, Papfalva, Babafalva, Kutkafalva, Kelemenfalva, Delegánfalva, Gálfalva, Ivaskófalva, Nagyábránka, Kisábránka, Krajnamartinka, Papgyőrfalva, Feketepatak, Deskófalva, Tőkés, Hátmeg, Kisilosva, Zavidfalva, Kendereske, Kustánfalva, Kerepecske, Nagyleányfalva, Kisleányfalva, Fogaras, Sztánfalva, Kislucska, Klastromfalva, Dragobertfalva, Ardánháza, Nyiresfalva, Medencze (krajnai distr.); Sarkad, Ramocsafalva, Pisztraháza, Bartháza, Makaria, Remete (bartházai distr.); Jánosi, Gát, Izsnyébe, Nagygut, Gorond, Lucska (lucskai distr.); Rákos, Dávidháza, Kajdanó, Cserlenó, Ruszkócz, Nagyiványi, Kisiványi, Ignácz (kajdanói distr.); Nagylohó, Babafalva, Vulsinka, Kismogyorós, Nagymogyorós, Rusznyákfalva, Fedelesfalva, Herczfalva, Szerencsfalva, Himkóczfalva, Vorotnicza, Hribócz (bubulikai distr.); Felsőviznicze, Szidorfalva, Dubina, Dunkófalva, Alsóhrabonicza, Csabina, Iglincz, Zimbrillova, Koczkaszállás, Runofalva, Klucskófalva, Kisbelebele, Gevényfalva, Középsőviznicze, Oblaszfalva, Alsóviznicze (vizniczei distr.); elzálogosított falvak: Beregújfalu, Sztrabicsó. A dobronyi uradalomtól a munkácsi uradalomhoz csatolt birtokrész: Nagydobrony, Kisdobrony, Csetfalva, Tiszaújlak, Tiszabecs, Eszény, Csap.

Content provider