HU MNL OL E 156 - b. - Fasc. 002. - No. 013.

Date 1690
Text

A szerednyei kincstári birtokok összeírása (nagyrészt a Thököly felkelés nyomán háramlottak a kincstárra)
A volt birtokosok neve szerint:
Forgách András: Szerednye, Zavoda, Lehócz, Horlyó, Igléncz, Valkája, Dobróka, Bácsava, Polyána, Köblér, Nagygejőcz, Császlócz, Szlatinka, Pusztahelmecz (Ung m.), Ignácz, Dávidháza, Nagymuzsaj, Beregszász, Végardó, Csomonya (Bereg m.), Eperjeske, Bezdéd (Szabolcs m.), Rád, Véke, Czéke, Agyagos, Györgyöske (Zemplén m.)
Ilosvay János: Ikosva, Iloncza, Szajkófalva, Oláhcsertész, Dobróka, Bród, Rákócz, Bilke (Zemplén m.)
Kisfaludy György: Kisfalud, Munkács, Klacsnó, Oroszvég (Bereg m.)
Bornemissza Zsigmond: Kisalmás, Nagyalmás (Bereg m.)
Csomaközy Gábor: Kisalmás, Nagyalmás, Balazsér (Bereg m.)
Bay Mihály: Mocsolya, Surány, Hetyén, Kisdobrony, Bród (Bereg m.), Varsány, Mada (Szabolcs m.)
Daróczi András: Rafajna, Ujfalu, Atya (Bereg m.)
Farkass Fábián: Barabás (Bereg m.)
Mező Gábor: Nagybegány (Bereg m.)
Szabó Mihály: Nagybegány (Bereg m.)
Miskóczy István: Kászony (Bereg m.)
Csernel Pál : Tarnócz (Ung m.)
Tornosi László: Ör (Ung m.)
Keresztesy György: Ör (Ung m.)
Daczó Mihály: Ör (Ung m.)
Szinyi Gábor: Vajnatina, Bajánháza (Ung m.)
Gyulafy László: Komorócz (Ung m.)
Haraszty Imre: Szinna, Pálócz, Szeretva (Ung m.)

Content provider