HU MNL OL E 156 - b. - Fasc. 001. - No. 007.

Date 1784–1786 körül
Text

Zsalobina (Zemplén m., kassai kerület) szlovák nyelvű összeírása, valószínű II. József-kori földmérési munkálat (sorszám, a telek birtokosának neve, teleknagyság, szántóföld nagysága gabonafajták szerint, rét, szőlő, erdő nagysága)

Content provider