HU MNL OL E 156 - b. - Fasc. 001. - No. 005.

Date 1694
Text

A Benkovics Ágoston váradi püspöknek történt birtokátadás után a kincstár kezén maradt birtokok összeírása: Diószeg, Véd, Léta, Albis, Monospetri, Tóti, Sárszeg, Csohaj, Örvénd, Kerekegyház, Henczida, Mihályfalva; a püspöknek visszaadott birtokok: Ujlak, Szentimre, Szentmiklós, Szentpéterszeg, Száldobágy, Szenttelek és a belényesi járás. Diószeg, Véd, Léta, Monospetri néptelen, Tótiban, Sárszegen, Csohajon, Örvénden néhány lakos ökrök nélkül, Kerekegyházán 7–8 jobbágy és malom, Henczidán 3 jobbágy, 3 elpusztult malom 57 allodiális ökör, 21 béres stb., Szentimrén malom, Szentteleken mészégető.

Content provider