HU MNL OL E 156 - b. - Fasc. 001. - No. 003.

Date 1441–1733
Description

Az a-g példányok közül a g a legteljesebb, ez lehetett az eredeti példány, a többi ennek részleges másolata.

Text

A váradi püspökség és a káptalan birtokjogaira vonatkozó összeírások: az egykori világvárosi uradalomhoz tartozó birtokok összeírása 1700-ból (Arad, Zaránd m.), valamint a püspöki és káptalani birtokok összeírása Bihar megyében, összeírások és adománylevelek alapján az alább felsorolt Bihar megyei falvakra, elsősorban birtokosaik változására vonatkozó adatok az 1441–1733 évekből: Bulger (Bulgest) vagy Gémfalva, Brost, Belesény, Bogvalán vagy Bogyvalány (Boglesd), Buncsesd, Bokorfalva, Botfej, Borzik, Dragottyán, Örvényes, Dragonyesd, Fericse, Fonácza, Rézbánya, Kolest, Kuraczel, Krajova, Kristyor, Kebesd, Hodisel, Lunka, Lázur, Magura, Rossia, Mocsolya (Kis- és Nagy-), Venter, Pokolest, Solymos, Szentmárton, Poklusicza, Sebes, Szelistye, Rakottya (Rakocziafalva), Toplicza, Vajdafalva vagy Nyimoesd, Alsóválenyágra, Felsőválenyágra, Meziád, Szohodol, Benkefalva, Karbunár, Alsópojen, Segyest, Talp, Hercsesd, Telek, Kiskóh, Meggyes, Cseri, Kalugyer, Lehecsény, Henkeres, Urzest, Boj, Bokkia, Talmács, Örvényes, Csontaháza, Alsóverzár, Felsőverzár, Gurány, Budurásza.

Content provider