HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 016.

Date 1839. június 18.
Description

Eredeti, latin és magyar nyelvű, 24 folio egy füzetbe kötve, a főirat 8 folio, a mellékletek 16 folio (lásd 3–4 reg. old.).

Text

Conscriptio és Aestimatio mellékletekkel és kísérőiratokkal.
Tisza Balla:
A praedium határai, szomszédok. Épületek: „domus praedialis” magyarul „Puszta ház” vályogból nádtetővel, istállók, kút, kerülőház. Dohányosok tanyája. – A praedium utáni földesúri jövedelem. – A dohányosok árendája. – Nagy kiterjedésű rétek és legelők, de egy részük áradásnak van kitéve. – A határ egy része zsombékos „exiguis colliculis terra tuberosa Zsombik, alias Angyalhullás nuncupatis repleta terra…”. – A rét másik része cserjékkel van benőve. – De így is 2797 holdról lehet szénatermésre számítani, a termés egyharmadát kell leszámítani megművelésre és behordásra. – Dohánytermelésre 177 1/8 hold terület van igénybe véve. – 17 dohányos család „cultivatores nicocinae, subarendatores” név szerinti felsorolás, a dohányföldeken kívül házhelynek és kerteknek lefoglaltak 17 6/8 hold területet, így az összeíró szerint ezeket a dohányosokat saját házzal rendelkező zsellérekként kell nyilvántartani, akik az urbariális előírások szerint évi 18 nap robotra kötelezettek. – A cserjésekben fűzfák, akácfák és vadkörtefák. – A vadászatokat az áradások akadályozzák, mert áradások idején a terület szigetként csak csónakon megközelíthető. – Halászat lehetséges a Tiszán és a morotvákon. – Állattartásra előnyös az itatási lehetőség a folyónál. – Értékesítési lehetőségek a szomszédos nagyobb helységekben, pl. Törökszentmiklóson.
Mellékletek: tanúvallomások a praedium termékenységéről, használhatóságáról, az áradásokról, az értékesítési lehetőségekről stb. – A tanúvallomások szerint búza, árpa és rozs vetések szoktak lenni, a terményárak száraz esztendőkben nagyon felugranak, így az egyébként 2 Ft-os búzaár 1790-ben és 1794-ben a nagy szárazság miatti rossz termés idején felugrott 8 Ft-ra. – Terményárak 1790-től 1798-ig. – Az árvíz elvonulása után a rétek egy részét legelőnek, a többi részt kaszálónak használják „jó réti sásas, szénát teremnek”. Fűzfák száma, értéke, használhatósága, a vadkörtefák gyümölcséért a püspökiek korábban csirkét adtak, a vadkörtéből ecetet és aszalt gyümölcsöt készítettek, de most már nem használják a fák termését. – A halászat árendája, szerződés másolatok mellékelve, halárak Szolnokon 1790-ben a halas céhmester és nótárius igazolása szerint.
Báró Malonyai János Alajos halála után a fiscusra szállott portio.
(Heves, Külső-Szolnok m.): Tisza Balla

Search result navigation
Content provider