HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 010 / c.

Date 1799. június 12–29.
Description

12 folio egyszerű másolat, magyar nyelvű kísérő irat és 15 folio másolat, latin nyelvű, a 244:10 (a) sz. alatt tárgyalt összeírás egykorú egyszerű másolata.

Text

Conscriptio mellékletek az UC 244 : 10 (a) sz. alatt ismertetett összeíráshoz.
Alsó Szopor:
Az árendába adott uradalmi vízimalom vámjövedelme kétszeresből, máléból. – A malom összeírása és becslése. – Az uradalmi kocsmaház felszerelése. „bádog Itze, Meszej”, poharak, palackok, csapok. – Terményösszeírás: kétszeres, kukorica, felszerelés összeírása, terményládák, lapátok, malomfelszerelés. – Kimutatás az uradalmi erdőkből kapott épületfa kiutalásokról, három csoportba osztva: vastag fák, középszerű fák, fiatal fák. – Orgia mértékben megadott számadatok. – Mindkét helység urbarialis tabellái: (dátum nélküliek és számadataik nem egyeznek az 1799-es összeírás adataival, így kétséges, hogy valóban az 1799-es összeírás mellékleteihez tartoznak-e). Alsó Szoporon 32 sessióst, Felső Szoporon 29 sessióst sorolnak fel. – Jobbágyok felsorolása név szerint. – A sessiók méretei. – A szántók vetéskapacitása. – A szántók és réteg holdakban. – Igás és gyalog robotok. – Kilencedek Alsószoporon kender és len nélkül. – Felsőszoporon lennel és kenderrel. – Készpénzcensus és megváltások: készpénz árendák. – Tűzifa szolgáltatás megváltása, fonás megváltása, konyhaszolgáltatások megváltása, kifőzött vaj, kappan, csirke, toják. – Az 1799-es összeírás mellékleteiről 1843. július 24-i dátummal készült jegyzék latin nyelven, Martinus Zahoray Provisor aláírásával hitelesítve, 1 folio.
Kincstári portiók.
(Szatmár m.): Alsó Szopor – Felső Szopor – Nántő – Dobra

Search result navigation
Content provider