HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 008 / c.

Date 1790. január–február
Description

Német nyelvű eredeti, nyolc folio.

Text

Conscriptio és Aestimatio.
Alsó Szopor:
16 társbirtokos 68 sessión, név szerint felsorolva. – A fiscus a kihalt Sándorházi-család révén lett társbirtokos. – A falu határai, szomszédai. – A kamarai portión álló épületek: malomház és tartozékai, kocsmaház. – Az allódiális földeket a malom és kocsma bérlői használják. – Az allódiális réteket a helybeli lakosság árendálja. – A kamara portiója 13 3/8 egész sessió. 37 egész sessió van a faluban, 68 sessiós-ház, 19 zsellér-ház. – Szőlők helyben nincsenek, de a helybéliek szőlőket művelnek a szomszéd község területén, ott tartják saját építésű pincéikben boraikat is. – A szántók másod osztályúak és elönti olykor ezeket az áradás. – 4 mérős termés várható. – Zabot és árpát keveset vetnek. – Terményeiket a közeli városokban, Nagykárolyban, Szilágysomlyón és Szatmáron értékesítik. – A falunak nincs saját erdeje, de az urbárium szerint tűzi- és épületfát kaphatnak a földesúri erdőkből. – Makkoltatást árendálják a földesúrtól, mivel a szolgáltatásokat készpénzzel váltják meg, egész évben maguknak dolgoznak, terményeiket jól tudják értékesíteni. – Készpénzcensusok: 68 ház után 1–1 Ft házadó. – Konyhaszolgáltatások megváltása, vaj, kappan, tyúk, tojás, közös ajándékként borjú. – Igás robotok készpénz megváltása a 20 Xr. Sessiónként évi 52 nap. – A robotokat nem tudja hasznosítani az uradalom, mert helyben nincs allódiuma. – Az urbáriumban vállalt tűzifahordás megváltása készpénzzel. – Hosszú fuvarok megváltása, a 40 Xr. – 19 saját házában lakó zsellér évi 342 nap gyalogrobotjának megváltása a 10 Xr. – A kilencedek megváltása, sessiónként 4 Ft-tal. – Egyházi tizedeket nem kell adniok, a múltban sem adtak. – A földesúri erdők kiterjedése az erdők jövedelme megoszlik a társtulajdonosok között. – Javaslat az erdők jobb kihasználására kitermelési terv szerint. – A makkoltatás árendája. – Az uradalmi rétek bérlete, az uradalmi malom bérlete, az uradalmi kocsma bérlete.
Szatmár megye és Közép-Szolnok megye kamara birtok (portio). Alsó Szopor

Search result navigation
Content provider