HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 007 / b.

Date 1730–1752–1758.
Description

Hitelesítés nélküli másolatok, 11 folio, (a jelenlegi levéltári jelzet szerint fol. 407-től 417-ig.) latin nyelvűek.

Text

”Conscriptio”, mellékletek a kamara és a kalocsai érsekség közös összeírásához a tizedek ügyében.
Kalocsa:
Az érsekség szerződései a kamarával a tizedek bérbeadása ügyében. – 1730-as szerződés két évre, amely szerint a kamara 8 ezer forintért és 1 ezer pozsonyi mérő zabért bérbe veszi a Bács megyei kamarai birtokok tizedeit. – Az 1752-es szerződés szerint a Bács megyei kamara birtokok tizedeiért tízezer forint árendát fizet a kincstár. – Külön biztosítja a szerződés a jelzett területen a tizenhatodot kapó plébániák szerzett jogait. – Az 1758-as szerződés hat évre szól és a 10 ezer forint árenda összeg fejében az érsekség megkapta a kamara Szelencse nevű praediumát, amely határos az érsekség Bácsújfalu nevű birtokával.
A Bács megyei kamara birtokok tizedeinek bérbe adása a kalocsai érsekségtől. Tizenhatodot kapnak a következő plébániák: Petro Várad – Temerin – Verbász kamara birtokok tartoznak hozzá. Csatal azonos nevű kamarai birtok tartozik hozzá. Szonta kamarai birtok – Monostorszegh kamarai birtok – Jankovácz kamarai birtok – Szantova kamarai birtok – Kolluth – Biregh kamarai birtok – Gara, azonos nevű kamarai birtok tartozik hozzá.
Tizenhatodot kap: Novoszello plébánia – Bukin – Plavna – Vaiszka – Bogyan nevű kamarai birtokok tartoznak hozzá. Bács Újfalu possessió – Szelencse praedium

Content provider