HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 005 / t.

Date 1728. március 29.
Description

Két eredeti írás és egy másolat, együtt 4 folio.

Text

”Conscriptio”, mellékletek a kamara és a kalocsai érsekség közös összeírásához a tizedek ügyében.
Obrovacz:
1. irat (hiteles másolat), 1828. március 28-án kelt latin, 2 oldal. – Kivonat a helység 1772. július 22-én kelt összeírásából, amely szerint mindenből kilencedet adnak, kenderből és lenből is fonás helyett.
2. irat, 1828. március 29-én kelt, 2 oldal, latin, eredeti. Kamarai és vármegyei közös bizottság véleménye a szolgáltatások rendjéről: a rétek helyén feltört és bevetett szántók terményeiből nincs szolgáltatás. Kukoricából kilencedet adnak, más szemes terményekből, továbbá borból, méhek és bárányok után kilencedet és tizedet. – A praediumok terményeiből a szolgáltatás hetedes.
3. irat, a helybeli elöljáróság nyilatkozata latin nyelven, helységpecséttel 1828. március 29-i kelettel, eredeti, 3 oldal. A bíró cirilbetűs aláírásával. Két forgó után a szolgáltatás kilenced és tized, a harmadik forgó után heted, így a méhek után is a helytől függően heted vagy kilenced vagy tized a dézsma.
Kamarai birtok.
(Bács m.): Obrovacz Tartozéka 1772-ben Mettkovity

Search result navigation
Content provider