HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 005 / s.

Date 1828. március 26.
Description

Két eredeti irat és egy másolat, együtt 3 folio.

Text

”Conscriptio”, mellékletek a kamara és a kalocsai érsekség közös összeírásához a tizedek ügyében.
1. irat (hiteles másolat), 1828. március 26-án kelt, latin, 2 oldal. – Részlet a helység 1772. június 9-i urbáriumából, amely szerint terményeikből szemesen kilencedet kell adniok, kenderből és lenből is.
2. irat, 1828. március 26-án kelt, latin, eredeti, 2 oldal. – A kamarai és vármegyei közös bizottság véleménye a szolgáltatásokról: a kaszálókból feltört és bevetett földek után nincs szolgáltatás. – Kukoricából kilencedet adnak, minden más terményből kilencedet és tizedet. – A praediumok terményeiből pedig hetedet.
3. irat, 1828. március 26-án kelt, eredeti, 2 oldal. – A helybeli elöljáróság német nyelvű nyilatkozata a szolgáltatásokról azonos a 2. iratban foglaltakkal.
Kamarai birtok.
(Bács m.): Hodságh oppidum Tartozékai: Szántovátz – Nemsátz

Content provider