HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 005 / q.

Date 1828. március 27.
Description

Két eredeti irat és egy másolat, együtt 3 folio.

Text

”Conscriptio”, mellékletek a kamara és a kalocsai érsekség közös összeírásához a tizedek ügyében.
Parabuty:
1. irat (hiteles másolat), 1828. március 27-i latin, 2 oldal. – Kivonat a helység 1772. július 24-én kelt urbáriumából, amely szerint a helyi szántók terményeiből kilencedet kell adniok. – A praediumok terményeiből hetedet.
2. irat, 1828. március 27-i eredeti, latin, oldal. – A kamarai és vármegyei bizottság közös nyilatkozata a szolgáltatásokról: a kukoricából kilenced, egyéb terményből helyben kilencedet és tizedet kell adniok, ugyanígy a bárányok és méhek után is. – A praediumok terményeiből hetedet adnak.
3. irat, 1828. március 27-én kelt, 2 oldal eredeti. – A helyi elöljáróság német nyelvű nyilatkozata a szolgáltatásokról azonos a 2. iratban foglaltakkal. – Helységpecsét.
Kamarai birtok.
(Bács m.): Parabuty Tartozékai: Csakovacz praedium – Goloszeleste

Search result navigation
Content provider