HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 239. - No. 019 / a.

Date 1804. október 20.
Description

(Eredeti, latin nyelvű, több kísérőirattal, amelyek közül az egyiket lásd UC 239: 19/B alatt, ezt leszámítva a többi összesen 12 old.)

Text

"Conscriptio" [urbáriális adatokkal], készítette a huszti kamarai provisor.
Szinevér:
Szomszéd helységek, több társtulajdonos. Az Urb. Reg. szerint IV. osztályú, mert hegyvidéki földje terméketlen. Fenyőerdők, tutajkészítés és szállítás a Talaboron és a Felső-Tiszán. – Földesúri jövedelmek: készpénz census a jobbágyoktól és saját házukban lakó zsellérektől; robot-megváltás; deserták használói eddig censust nem fizettek, sem robotot nem adtak, a jövőben a desertákon lakók mindkettőre kötelezettek; kilencedet nem kell adniok, "quia Coloni habitantum quo Inquilini domicilati tractantur"; a lakosok görögkatolikus zsellérek, fő táplálékuk a zab, fő jövedelmi forrásuk az állattenyésztés; faértékesítési lehetőség a lakosság számára, házanként évi 3 Ft értékben; a várható földesúri haszon fakitermelésből és az erdei legelők kihasználásából becsértékben 1.000 Ft.
Kamarai portio.
(Máramaros m.): Szinevér

Search result navigation
Content provider