HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 228. - No. 026.

Date 1791. november 2.
Description

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel együt 16 pagina. 6 db. melléklet.

Text

(Becslés) „Schatzung”, amelyet a csadati uradalom két helységéről dolgoztak ki az előzetesen végzett conscriptio nyomán eladása alkalmából a kamara temesvári számvevőségén.
Gottlob:
Birtoktörténeti adatok, a birtok hovatartozása; katolikus vallású németek lakta helység, 22 éve épültek kincstári költségén; az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartoznak: az összeírás szerint 110 egésztelkes, 84 féltelkes jobbágyból, valamint két házas zsellérből áll népessége, az általuk fizetett úrbéri census együttes összege; az urbárium szerint teljesítendő robotnapok száma teleknagyság szerint összegezve, pénzértéke; házas zsellérek robotnapjainak száma, pénzértéke; kisebb adományokra fizetett összeg egész és féltelkek szerint, összegezve. – Nem telki állományú földek nagysága holdakban, jövedelme, holdanként 30 krajcárjával számítva. – Gabonatized mennyisége tíz évi átlag alapján búzából, kétszeresből, árpából, zabból, kukoricából, kölesből, kenderből-lenből, ezek pénzértéke tételenként és összegezve; egyéb tizedjövedelmek a báránytized és méhtized, hozamuk pénzértéke; bortizedből nincs jövedelem; tizedjövedelmek összegzése. – Allódiális földek jövedelme, maradványföldek jövedelme, összegzése. – Királyi beneficiumok: italmérés árendájának jövedelme, leszámítva a lakosok negyedévi szabad bormérését; húsmérés árendájának jövedelme. – Egyéb jövedelmek (a pálinkafőző üstök taxáját nem veszi számba), tíz évi átlag alapján, a malomcensusok összege, mesteremberek adója, kereskedők censusa, ezek összegzése. – Jövedelmek nettó végösszege, a kezelési költségek levonása után: 4908 ft. 46 Xr., mely összeget 5 % hozammal tőkésítve adja meg értékét. – Kegyúri terhekre kiadások a plébános fizetése és deputátumába adott kétszeres, zab, kukorica, széna és tüzifa pénzértéke.
Lovrin:
Részben katolikus vallású németek, részben oláhok lakják, első osztályba sorolt helység. – A népesség 160 egésztelkes, 17 féltelkes, 4 negyedtelkes jobbágyból, továbbá 22 házas zsellérből áll (van még 12 házatlan zsellér is!), az általuk fizetett úrbéri census együttes összege; robotnapokban, kisebb adományokban, gabona- bárány- és méhtizedben csak összegszerű eltérések vannak, jövedelmük összegzése. – Nem telki állományú földek részletezése, nagyságuk holdakban, jövedelmük holdanként 30, 24 és 40 krajcárjával számítva, legelők nagysága. – Allódiális földek, gyümölcsösök részletezése, nagyságuk holdakban, jövedelmük holdanként 24 krajcárjával számítva, összegzése. – Italmérés árendájának jövedelme, húsmérés árendája, halászat nincsen. – Pálinkafőzőüstök taxájának összege átlag alapján számítva; malomcensusok összege; mesteremberek adója, kereskedők censusának összege. – A jövedelmek nettó végösszege, a kezelési költségek levonása után: 5271 ft. 5 Xr., ezt tőkésíti 5 % hozammal értékbecsléshez. – Kegyúri terhek a katolikus plébánosnak fizetett készpénz és deputátum tételei azonosak a fentivel.
Végén summarium, a két helység jövedelmének és értékének összegzése. – Mellékletekben a helység vevőjének, Litphay Antalnak neve, az adásvétel táblázatos szabályozása, nyomtatott szövegben az egyes jövedelmi tételek összegzése, a számvevőség állította ki; táblázatos kimutatás a két helység egyenkénti jövedelméről, telekcensus, házatlan zsellérekről, robot szabályozásáról, nem telki állományú földek jövedelméről, a jövedelmek összegzése. Kivonat a két helység egyenkénti mesterembereinek és kereskedőinek censusának alakulásáról az 1778–1787 évek között; ugyanebből az időből kimutatás az egyes árendák jövedelmeinek alakulásáról a két helységben; kivonat a nem telki állományú földek jövedelmének alakulásáról a jelzett években; tizedjövedelmek alakulása a két helységben ugyanezekben az években.
Kamarai birtok.
(Torontál m.): Gottlob – Lovrin

Search result navigation
Content provider