HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 228. - No. 017.

Date 1811. november 1.
Description

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti német nyelvű példány, mellékleteivel egybekötve, 86 folio.

Text

(Összeírás úrbéres adatokkal) „Beschreibung”, amelyet a rékási számvevőséghez tartozó helységről készített a kamara rendeletére Franz Hornig számtiszt.
Német Bencsek:
1794-ben telepítették a helységet, magaslaton terül el, határai, szomszédos falvak. – Határvillongások nincsenek, jól látható határhányások választják el területét a szomszédos falvakétól, ezek száma, nagysága. – Sem jövedelmethajtó, sem gazdálkodás folytatásához szükséges épületek nincsenek a helységben – a katolikus imaház és egyben iskola épületét a község tartja fenn, nem kegyúri épületek. – Uradalmi major nincsen, juhászat, tehenészet, sertéstartás, méhészet nincsenek. – A lakosság 100 féltelkes jobbágyból és 25 házas zsellérből áll, valemennyiüket a Bánátban bevezetett urbárium szerint kezelik, a telkeket csak nemrég mérték ki, a közös legelőn kívül három nyomásra van felosztva – egy féltelekhez együttesen 19 hold tartozik, 1600 számítva holdanként, összegzése. – Nem telki állományú földek nagysága, a Bánátban bevezetett szokás szerint holdanként 30 krajcárt fizetnek utána az uradalomnak. – Mentes telkek (templom, plébánia, iskola, temető) részletezése – hasznavehetetlen földek (utak, árkok, vízmosások, határok) felsorolása. – Uradalmi maradványföldek nagysága holdakban, részletezése. – A házas zselléreknek egy holdnyi belsőség-kerten kívül más földjük nincsen. – A lakosok többnyire búzát, kétszerest és zabot vetnek, nagyon ritkán kukoricát és árpát vagy rozst – egy hold föld közepes évben búzából 10–12 mérőt terem, kukorica 20–25 mérőt, ezek súlyát is megadja. – Termékenységére való tekintettel másodosztályba sorolt helység. – A lakosság kizárólag katolikus vallású németekből áll, fő megélhetési forrásuk a földművelés és állattartás, termékeiket legnagyobbrészt a három órányira fekvő Temesváron tudják értékesíteni. – A lakosság lélekszáma jelenleg 548. – Sem uradalmi, sem községi erdő nincsen, a lakosok kénytelenek pénzen vásárolni tűzi- és épületfát, vagy szalmával, zsombékkal és hasonlókkal segítenek magukon. – A konstitutív legelő nagysága holdakban, fekvése, közepes minőségű, a rajta legeltethető lovak, ökrök, tehenek, juhok száma. – Hátralékban nincsenek a lakosok, az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyok és házas zsellérek, valamint a szárazmalom és kovácsműhely után fizetendő úrbéri census együttes összege – kisebb adományokra féltelkenként fizetett pénz, együttes összege – robot szabályozása, robotnapok száma jobbágyoknál, házas zselléreknél egyenként és együttesen – házatlan zsellérek robotjának alakulása az utóbbi 9 év átlaga nyomán. – Nem telki állományú földek jövedelme holdanként 30 krajcárjával számítva. – Pálinkafőző-üstök taxájának jövedelme a 9 évi átlag alapján, üstönként 2 forintjával számolva. – Gabonatized jövedelme 9 év alatt búzából, kétszeresből, zabból, árpából, rozsból, kukoricából, egy évre eső hányadának pénzértéke, levonva a szállítás költségeit. – Kendertized jövedelme 9 év alatt, egy évre eső kévék száma, pénzértéke. – Báránytized jövedelmének kimutatása, egy évre eső pénzértéke, méhtized jövedelme. – Bortized jövedelmének kimutatása, egy évre eső hányadának pénzértéke. – Uradalmi erdők, rétek, szántók, szőlők, a községitől elkülönített legelők nincsenek. – Maradványföldek nagysága holdakban, jövedelmük. – Uradalmi konyhakertek, káposzta-vagy kenderföldek, gyümölcsösök nincsenek. – Halászatra alkalmas folyó vagy patak nincsen. – Két lóvontatású szárazmalom, censusuk jövedelme. – Mészárszék épület nincsen,húsmérés árendáját árverésen adják bérbe, összegének alakulása az 1793–98 évek között, egy évre eső hányada. – Vámok, vásárok nincsenek. – Kereskedők censusának alakulása az 1803–1811 évek között, a jövedelem egy évre eső hányada – mesteremberek adójának összege. – Saját kocsmaépület nincs az uradalomnak, az italmérést árverésen adják bérbe, jövedelme hat évi átlag alapján, serfőző árendája. – Jövedelmek végösszege: 2365 ft. 18 Xr. – Maleficiumok, melyek a jövedelmet csökkentenék nincsenek. – Plébánia nincs a faluban, a gyarmathi plébánosnak fizet az uradalom a lelkipásztorságért, összege, tanító fizetése. – Mellékletekben becslés, mely a fenti tételeket értékeli, az iménti összeget értékelve 4% hozammal adja meg értékét– határjárás, német nyelvű nyomtatott urbárium – jobbágyok, zsellérek névsora, állatállományuk feltüntetésével, úrbéri szolgáltatásaik egyenként – kivonatok az egyes jövedelmi tételekről, árverési jegyzőkönyvek a húsmérés és italmérés bérbeadásáról.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Német Bencsek

Search result navigation
Content provider