HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 228. - No. 015.

Date 1814. augusztus 26.
Description

Pecséttel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékleteivel, papírkötésben, 30 pagina.

Text

„Supplemetnal der Beschreibung”, amelyet a dentai számvevőséghez tartozó helységről dolgoztak ki.
Deschánfalva:
Maradványföldek, allódiális földek számbavétele – az együttes jövedelme a conscriptio szerint– a maradványföldek helye, nagysága holdakban, osztályozásuk jó, közepes és rosszabb földekre, valamint mocsaras helyekre, – jövedelmük 54, 41, 30 illetve 6 krajcárjával számítva holdanként, összegzésük, ennek rectificálása. – A telekbeosztás után fennmaradt földek részletezése, nagyságuk holdakban, összegzése. – Az első osztályba sorolt helység földjeinek osztályozása. – Kivonatok a földek és módosított holdankénti és együttes jövedelméről, ezek csoportosítása. – Árverési jegyzőkönyvek kivonata. – A mellékletek részben eredetiek, részben másolati példányok.
Kamarai birtok. (Temes m.): Deschánfalva

Search result navigation
Content provider