HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 228. - No. 006.

Date 1791. december 22.
Description

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel együtt 50 folio. 4 db. melléklet.

Text

(Becslés) „Schätzung”, amelyet az előzetesen végzett Conscriptio és tíz évi jövedelmi átlag nyomán dolgozott ki a számvevőség.
Püspökladány:
A püspökladányi tiszttartó vezetése alatt van a másik helység is. – Az összeírás alkalmával a helységben 174 jobbágy volt, 94 telken – szolgáltatás alól mentes házak, a tíz uradalmi épület, két plébánia, 3 iskola, két katonai kvártélyház, 3 községi és bíróház, a taxás nemesek 16 háza, azok a házak, amelyekben az uradalom és a helység cselédei laknak, koldusok háza. – Van még 16 olyan ház is, amelyek újonnan épületek, három évi mentességük még nem járt le – a jobbágyoktól, zsellérektől befolyó házcensus együttes összege a hivatkozott kimutatás szerint, ebben az összegbe beleszámítja már a 144 házas zsellért is. – A lakosokat nem az urbárium, hanem a nyolc évre kötött, 1793-ban lejáró úrbéri szerződés szerint kezelik – eszerint teljesítendő igás és gyalogrobotnapok száma, pénzértéke egyenként és összegezve, ezek felhasználása, főleg gabonaszállításra történik, az allódiális szántók megművelésére fordított robotot nem veszi számba. – Victuáliákra nem fizetnek, mert a szerződés szerint más szolgáltatást teljesítenek helyette – kender helyett évent ötven zsákot adnak, pénzértéke. – A contractus szerint a lakosok kötelesek telkenként 40 kéve nádat vágni és beszállítani az itteni nádasból, együttes mennyisége, pénzértéke, mivel azonban három éve az árvíz alkalmával a gátat át kellett vágni, a nádas megszűnt, így ezt a szolgáltatásukat nem teljesítik – az összeíró megjegyzése szerint a volt nádasok rétekké vagy legelőkké lennének alkalmazhatók. – Kilenced mennyisége a számadások szerint, a nyomtatórész levonásával búzából, kétszeresből, árpából, zabból, kölesből, kukoricából, téli és nyári szalmából, – bárányokból, a tízen aluliak megváltási összegével, borból, méhekből, mindenhol megadja az egység szerinti és együttes pénzértékét, a kilencedjövedelmek összegzése. – Az uradalmi méhészet jövedelmét később veszi számba. – Allódiális szántók 3 nyomásra, befogadóképességük, nagyságú holdakban, harmadát mindig ugarolják, a másik két nyomást téli és nyári gabonával vetik, hozama tíz évi átlag alapján búzából, árpából, zabból, ezek téli és nyári szalmájából, egység szerinti és együttes pénzértékük. – Az összeírás szerint hét uradalmi rét van, nevük, a lakosok kötelesek 300 szekér szénát évente az uradalom számára kaszálni, gyűjteni és behordani, pénzértéke. – Ezeken a réteken kívül van még egy, névvel megjelölt, melyen csak káka és zsombék terem, nagysága holdakban, semmi hasznot nem hozott az uradalomnak, mióta azonban a fenti átvágás óta a nádas megszűnt, ennek területe javul, – a bíró és esküdtek, valamint a tisztek véleménye szerint évi ötven szekér szénára számíthatni, pénzértéke. – Két uradalmi malom, kétszeres, árpa, köles jövedelmük 10 évi átlag alapján, pénzértéke. – Kereskedő censusa, mészárszék censusa, egy évre eső hányad. – Uradalmi legelők, helyük, legeltethető állatok száma, mivel az uradalomnak állatai nincsenek, a lakosok használják, utánuk fizetendő census tehenenként, borjanként, együttes összege. – Kertek számbavétele, nagysága, az uradalmi házak tartozékának veszi, külön nem értékeli. – Nemesi családok felsorolása névvel, appertinentiáik, utánuk fizetendő taxa összege. – Új telepesektől befolyó jövedelem.
Torda:
89 telkes jobbágy lakja, akik 23 5/8 telken élnek – mentes házak a három uradalmi épületen kívül a lelkészlakás, két iskolaépület, községháza, a bíró háza, taxás nemes háza, uradalmi szolga háza, koldusház, van továbbá 12 újonnan épített ház, melyek mentessége még nem járt lea házcensus együttes összege. – Kulináriákra telkenként fizetendő vaj, kappanok, csirkék, tojások, és borjúváltság összege, egész telkenként 51 krajcárjával számítva. – Robot szabályozása, robotnapok száma jobbágyoknál, házas és házatlan zselléreknél, ezek felhasználásának részletezése, pénzértéke. – Kilencedet természetben adnak, tíz évi átlag alapján jövedelme búzából, kétszeresből, árpából, zabból, kendermagból, kenderkévékből, – bárányokból, a kilencen aluliak megváltási összegével, borból, méhekből – kilencedjövedelmek összegzése. – Allódiális szántók két nyomásban, befogadóképességük, nagyságuk holdakban, egyiket mindig ugarolják, hozama a nyomtatórész levonása után tíz évi átlag alapján búzából, ennek téliszalmájából, pénzértéke. – Allódiális rétek nagysága kaszásokban, szénahozamának átlaga, pénzértéke. – Két uradalmi malom, jövedelmük kétszeresből, árpából, pénzértékük. – Taxákból és censusokból a bolt jövedelmezett, a kereskedő lakásával együtt, továbá a mészárszék, összegük, jelenleg mindkettő árendában van. – Regáliákból egyedül a kocsma jövedelmez, összege, ez is árendában van, Kiadások a két helységre közösen: a tiszttartó fizetése, írószerekre való átalánya, kvártélypénze, deputátuma (búza, zab, széna, szalma, tűzifa, bor), – hajdúk fizetése és deputátuma búzában, két csősz fizetése, búzából, kukoricából, kölesből való deputátuma – templomi olajra, viaszra, gyertyára fordított kiadások, plébánosoknak évente adott összeg, kéményseprő díja, kiadások összegzése, melyet levonva a jövedelmekből és 5 % hozammal tőkésítve adja meg értékét. – Mellékletekben tizedjövedelmek kimutatása, hat évi és tíz évi jövedelmi átlag kidolgozása.
Kamarai birtok.
(Szabolcs, Bihar m.): Püspökladány – Torda

Search result navigation
Content provider